Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin

VŠB-Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 2172/15, Ostrava, 70800

(+420) 597 323 082

Kontakt

Ve střední Evropě se nikde nenachází pracoviště, které by se komplexně zabývalo využitím zemské kůry pro zajištění energetických požadavků udržitelného rozvoje společnosti.

Vědeckovýzkumné týmy se zaměřují vedle výzkumu problematiky těžby a užití energetických surovin i na další otázky využití horninového prostředí při zajištění udržitelného rozvoje včetně podmínek a chování horninového masivu v souvislosti s podzemním úložištěm vyhořelého jaderného paliva, podzemních zásobníků energetických surovin a využíváním hlubinné vysokopotenciální i nízkopotenciální geotermální energie.

Důležité kontakty:

  1. ředitel + vedoucí ZLVCH: 597 325 287 – doc. Ing. Jindřich Šancer, Ph.D.
  2. manažerka kvality: 597 325 564 – Ing. Kristýna Honová, Ph.D.
  3. administrativa: 597 329 135 – Ing. Eva Kluzová

Kontaktní email: ict.hgf@vsb.cz