Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin

VŠB-Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 2172/15, Ostrava, 70800

(+420) 597 323 082

Naše služby

Naši pracovníci nabízejí celou řadu služeb v oblastech čistých technologií těžby a užití energetických surovin, jejichž potenciálními uživateli jsou:

  • státní správa – (zejména Český báňský úřad),
  • ostatní organizační složky státu – (např. SURAO),
  • společnosti zabývající se hornictvím – (např. OKD, a.s.),
  • společnosti zabývající se podzemním stavitelstvím – (např. Minova s.r.o.)
  • plynárenské společnosti – (např. RWE)
  • výrobci stavebních hmot, prvků a dílců – (např. BEST, a.s., BETA, a.s., ŽPVS, a.s. – člen skupiny OHL Group)
  • firmy provádějící sanace betonových konstrukcí – (jako např. Firesta, a.s.)
  • firmy zabývající se energetikou a energetickými produkty – (např. ČEZ energetické produkty, s.r.o., ČEZ, a.s., Dalkia Ostrava, a.s., České lupkové závody, a.s.)
  • firmy zabývající se těžbou a uskladňováním uhlovodíků – (např. RWE Gas Storage a.s., MND Gas Storage a.s., SPP Bohemia a.s., MND Production a.s., Česká naftařská s.r.o.)

Využijte vybavení našich laboratoří!

Tyto laboratoře disponují moderním vybavaním umožňující provádět širokou škálu analytických operací.

Hlavní oblasti našich služeb

Příprava projektových žádostí

Náš tým má za sebou zkušenosti s podáváním projektových žádostí do projektů jako jsou GAČR, TAČR apod. Při podávání je možnost využít bohaté nabídky zařízení, které má ICT k dispozici.

Posudková činnost

Zaměstnanci jsou schopni připravit kvalitně zpracované posudky.

Tvorba studií

Tým odborníků a kvalitní vybavení nám umožňují zpracovávat odborné studie v široké škále oblastí.

Analytická činnost

Díky unikátnímu vybavení našich akreditovaných a ostatních laboratořích nabízíme bohatou škálu analytických činností.