Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin

VŠB-Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 2172/15, Ostrava, 70800

(+420) 597 323 082

Zaměstnanci

Seznamte se s vedením ICT

doc. Ing. Jindřich Šancer, Ph.D.

Ředitel ICT a vedoucí ZLVCH

VŠB-Technická univerzita Ostrava

prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr.h.c

Děkan HGF
VŠB-Technická univerzita Ostrava

doc. Ing. Richard Šňupárek, CSc.

Zástupce ředitele ICT za Ústav geoniky
Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.

doc. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.

Odpovědný řešitel projektu udržitelnosti

VŠB-Technická univerzita Ostrava

doc. Ing. Martin Klempa, Ph.D.

Zástupce ředitele ICT & Vedoucí VP1

VŠB-Technická univerzita Ostrava

doc. Ing. Jiří Ščučka, Ph.D.

Vedoucí VP1 – aktivita 1

Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.

Ing. Jiří Mališ, Ph.D.

Vedoucí VP1 – aktivita 2

VŠB-Technická univerzita Ostrava

prof. Ing. Petr Bujok, CSc.

Vedoucí VP1 – aktivita 3

VŠB-Technická univerzita Ostrava

doc. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D.

Vedoucí VP2 a vedoucí VP2 – aktivita 1

VŠB-Technická univerzita Ostrava

Ing. Josef Foldyna, CSc.

Vedoucí VP2 – aktivita 2

Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.

doc. Ing. Petr Koníček, Ph.D.

Vedoucí VP2 – aktivita 3

Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.

prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík

Vedoucí VP2 – aktivita 4

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Ing. Eva Kluzová

projektový manažer

VŠB-Technická univerzita Ostrava

Bc. Iva Imrichová

administrátor

Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.