Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin

VŠB-Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 2172/15, Ostrava, 70800

(+420) 597 323 082
Awesome Image Awesome Image Awesome Image Awesome Image Awesome Image Awesome Image

Institut čistých technologií

„Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin“ unikátním způsobem propojuje základní výzkum s výrazným aplikovaným přesahem v široké problematice využívání zemské kůry pro zajištění energetických požadavků udržitelného rozvoje společnosti.

Řešiteli projektu jsou VŠB – Technická univerzita Ostrava a Ústav Geoniky AV ČR, v.v.i. Cílem projektu je rovněž rozvoj a provoz infrastruktury a vědeckovýzkumných týmů vytvořených v rámci projektu CZ.1.05/2.1.00/03.0082.
Vědeckovýzkumné týmy se zaměřují vedle výzkumu problematiky těžby a užití energetických surovin i na další otázky využití horninového prostředí při zajištění udržitelného rozvoje včetně podmínek a chování horninového masivu v souvislosti s podzemním úložištěm vyhořelého jaderného paliva, podzemních zásobníků energetických surovin a využíváním hlubinné vysokopotenciální i nízkopotenciální geotermální energie.
Díky Institutu čistých technologií těžby a užití energetických surovin bylo získáno mnoho poznatků, které našly využití v praxi. Jenom v roce 2016 vzniklo např. patentované zařízení pro opakované měření vzdálenosti retenčních bodů nebo reakční komora pro testování makrovzorků v podmínkách in sit, dva unikátní poloprovozní výsledky (Tepelná izolační deska na bázi neautoklávovaného kalcium silikátu a aluminosilikátu a Vysokoteplotní podzemní zásobník tepla). Rovněž je možné uvést vznik technologické linky pro odsolování natrium-chloridových důlních vod z těžby černého uhlí.

50+

Zaměstnanci

280+

Počet publikací

77+

mil. Kč Smluvní výzkum (2015-16)

6+

Počet patentů