Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin

VŠB-Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 2172/15, Ostrava, 70800

(+420) 597 323 082

Novinky

  Seminář Výzkum kritických nerostných surovin II na území ČR

  Dne 9. 12. 2019 proběhl na půdě Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava pod záštitou Hornicko-geologické fakulty seminář s názvem Výzkum kritických nerostných surovin II na území ČR. Tento seminář byl pořádán jako veřejná část závěrečného oponentního řízení projektů Center kompetence Technologické agentury ČR. Náš projekt CEEMIR zde představil nejvýznamnější výstupy kterých za období řešení (2014-2019)

  read more

  Konference GeoMap – Geotermický potenciál důlních vod a technologické výzvy

  Konference projektu GeoMap – Geotermický potenciál důlních vod a technologické výzvy. VŠB-TU Ostrava je jeden z projektových partnerů. Své příspěvky přednesli doc. Ing. Martin Klempa, Ph. D. a doc. Ing. Jindřich Šancer, Ph.D.

  read more

  Kontrolní den CEEMIR

  Kontrolní den projektu CEEMIR Zlaté Hory spojený s exkurzí do zlatorudné Poštovní štoly ve Zlatých Horách.

  read more

  Workshop projektu GeoMAP a prohlídka laboratoře geomechaniky

  Dne 8. 10. 2019 se naši pracovníci zúčastnili jako jedni z projektových partnerů pr. GeoMAP workshopu na Technické univerzitě ve Freibergu. Tentokrát na téma „Možnosti počítačové simulace mechanických procesů v horninovém masívu jako následků zatopení dolu: zvedání a poklesy a jejich vlivy na životní prostředí a infrastrukturu v černouhelném revíru Lugau/Oelsnitz“. Součástí workshopu byla i

  read more

  Podívejte se na naše video projektu CEEMIR

  https://www.facebook.com/svetgeologie/videos/668564683557311/
  read more

  Workshop Možnosti a výzvy při využívání důlních vod

  Naši pracovníci se zúčastnili workshopu projektu Vodamin II s názvem “Možnosti a výzvy při využívání důlních vod” .V tomto projektu přeshraniční spolupráce mezi ČR a Svobodným státem Sasko figuruje VŠB-TUO, HGF a potažmo Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin jako Projektový partner 1.Místo konání TU Bergakademie Freiberg

  read more

  Výroční porada zaměstnanců projektu ICT

  Dne 17. 4. 2018 proběhla na půdě VŠB – Technické univerzity Ostrava výroční porada všech zaměstnanců projektu ICT. Přítomni byli jak zaměstnanci z řad VŠB-TUO, tak i zaměstnanci z řad partnera projektu Ústavu geoniky AV ČR, v.v.i. Prezentovány byly zejména změny na pozicích ve vedení projektu (odchod ředitele prof. Slivky na pozici senior researcher z důvodu vysoké pracovní

  read more

  Pravidelné zasedání Dozorčí rady

  V pátek 8. prosince se uskutečnilo pravidelné zasedání Dozorčí rady projektu LO1406 Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin – projekt udržitelnosti. Členové schválili předloženou Zprávu o činnosti centra za 3. čtvrtletí roku 2017. Také potvrdili souhlas se Zprávou o činnosti za 1. a 2. čtvrtletí, která byla přijata per-rollam. Byli informováni o závěrech

  read more

  5. zasedání Vědecké rady

  Ve středu 6. prosince se uskutečnilo 5. zasedání Vědecké rady projektu LO1406 Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin – projekt udržitelnosti. Členové se shodli na dobré kondici celého projektu jak v oblasti dosahovaných publikačních a aplikovaných výstupů tak v oblasti spolupráce s průmyslem, což se projevuje i na dobré finanční situaci centra. Rozsah

  read more

  Získali jsme nový projekt!

  Získali jsme nový projekt Vodamin II

  read more