Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin

VŠB-Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 2172/15, Ostrava, 70800

(+420) 597 323 082

Materiálně jediné centrum zabývající se surovinami, jejich zpracováním. Chci vědět více!

VP1 – Vícefázové horninové prostředí

Získání poznatků o fyzikálních, chemických, izotopových, strukturních a mechanických vlastnostech složek prostředí pomocí moderní instrumentální techniky.

VP2 – Nové environmentálně šetrné technologie

Zabývá se orientovaným výzkumem a aplikačními řešeními v oblasti těžby energetických surovin, využitím vedlejších produktů , vytvořením podmínek pro minimalizaci bezpečnostních rizik a metodami oceňování a ovlivňování horninového prostředí.

ZLVCH – Zkušební laboratoře výzkumného centra hornin

Akreditované laboratorní zkoušky pro stanovení fyzikálně-mechanických a technologických vlastností hornin; petrografické, mineralogické a chemické rozbory hornin, polykrystalických a amorfních materiálů ve všech formách skupenství včetně vzorkování.

 

Vybavení laboratoří

Přehled dostupného laboratorního vybavení

Zaměstnanci institutu

Seznamte se s týmem ICT

Akreditace

Akreditace dostupných laboratoří

Novinky

Seminář Výzkum kritických nerostných surovin II na území ČR

Dne 9. 12. 2019 proběhl na půdě Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava pod záštitou Hornicko-geologické fakulty seminář s názvem Výzkum kritických nerostných surovin II na území ČR. Tento seminář byl pořádán jako veřejná část závěrečného oponentního řízení projektů Center kompetence Technologické agentury ČR. Náš projekt CEEMIR zde představil nejvýznamnější výstupy kterých za období řešení (2014-2019)

Konference GeoMap – Geotermický potenciál důlních vod a technologické výzvy

Konference projektu GeoMap – Geotermický potenciál důlních vod a technologické výzvy. VŠB-TU Ostrava je jeden z projektových partnerů. Své příspěvky přednesli doc. Ing. Martin Klempa, Ph. D. a doc. Ing. Jindřich Šancer, Ph.D.

Kontrolní den CEEMIR

Kontrolní den projektu CEEMIR Zlaté Hory spojený s exkurzí do zlatorudné Poštovní štoly ve Zlatých Horách.