Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin

VŠB-Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 2172/15, Ostrava, 70800

(+420) 597 323 082

Materiálně jediné centrum zabývající se surovinami, jejich zpracováním. Chci vědět více!

VP1 – Vícefázové horninové prostředí

Získání poznatků o fyzikálních, chemických, izotopových, strukturních a mechanických vlastnostech složek prostředí pomocí moderní instrumentální techniky.

VP2 – Nové environmentálně šetrné technologie

Zabývá se orientovaným výzkumem a aplikačními řešeními v oblasti těžby energetických surovin, využitím vedlejších produktů , vytvořením podmínek pro minimalizaci bezpečnostních rizik a metodami oceňování a ovlivňování horninového prostředí.

ZLVCH – Zkušební laboratoře výzkumného centra hornin

Akreditované laboratorní zkoušky pro stanovení fyzikálně-mechanických a technologických vlastností hornin; petrografické, mineralogické a chemické rozbory hornin, polykrystalických a amorfních materiálů ve všech formách skupenství včetně vzorkování.

 

Vybavení laboratoří

Přehled dostupného laboratorního vybavení

Zaměstnanci institutu

Seznamte se s týmem ICT

Akreditace

Akreditace dostupných laboratoří

Novinky